0 530 480 96 90 pozitifhastahaklari@gmail.com

Hastaneye Fazla Ödediğiniz Parayı Geri Alabilirsiniz ?

Hastaneye Fazla Ödediğiniz Parayı Geri Alabilirsiniz ?

Özel hastaneler hizmet verdikleri hasta sayısını arttırmak amacıyla SGK ile anlaşma yoluna gitmekte ve bu hususu tanıtım kampanyalarında kullanmaktadırlar. Özel hastaneden aldığı sağlık hizmetine ait bedelin SGK tarafından ödeneceğini, kendisinin cüz'i bir fark ücreti ödeyerek kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti alacağını düşünen hastalar özel hastanelerin haksız ve SGK ile yaptıkları sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle yüksek ücretler ödemeye mecbur bırakılıyor.

SGK Yalnızca Para Cezası Uygulayabiliyor..

 

Hasta ve hasta yakınları kendilerinden sözleşmeye ve mevzuata aykırı olarak fazladan fark ücreti tahsil edildiğini anlayıp, hizmet aldıkları hastaneden hatanın düzeltilmesini talep ettiklerinde değişen bir şey olmuyor. Özel hastaneler fazladan ücret aldıklarını kabul etseler dahi -SGK 'nın taktir ettiği ücretin yetersiz olduğu- savunması ile iade yoluna gitmiyorlar. SGK ile anlaşmalı olduklarını duyurarak müşteri! sayısını arttıran özel hastaneler anlaşma şartlarına uymayarak etik olmayan bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Fazladan ödenen ücreti iadeye yanaşmayan hastane, faaliyet gösterdiği bölgeden sorumlu olan SGK Müdürlüğü'nde yer alan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine şikayet edilebiliyor. SGK şikayet konusu dilekçeyle ilgili olarak hastaneye yalnızca para cezası kesebiliyor, şikayetçi hasta veya hasta yakınının fazladan ödediği ücretin iadesi konusunda başkaca bir yaptırımı bulunmuyor. Hastane, SGK 'ya şikayet sonrası ücretin iadesi yolunu seçerse kendisine kesilecek cezanın yarısını ödeyerek kurtulabiliyor ancak sektörün büyük oyuncuları genelde bu yolu tercih etmiyor, kendilerine kesilen cezayı ödeseler dahi ücreti iade etmemek konusunda direniş gösteriyorlar.

Fazladan ödediği ücreti özel hastaneden geri almak isteyen hastanın SGK 'ya şikayet dışında farklı bir yol izlemesi gerekiyor. Bu haberimizde özel hastanelere fazladan ödediği fark ücretini iade olarak almak isteyenlerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi vermek istiyoruz..

Fark Ücretini Tüketici Hakem Heyeti Yardımıyla Geri Aldı..

 

Örnek olayda SGK ile anlaşmalı, İstanbul 'da faaliyet gösteren ve Ülkemizin birçok şehrinde şubesi olan büyük bir grubun hastanesine başvurulmuştur. Yapılan her poliklinik işlemi ve tetkik öncesi hastadan ödeme yapması istenmiş, ödemeler esnasında ilgililere SGK 'lı olunduğu ve bu kapsamda ücret tahsil etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. İlk başvuru tarihinden 4 gün sonra hastaneye kontrol amaçlı tekrar başvurulmuş ve yapılan tetkikler için hastane tarafından tekrar ücret tahsil edilmiştir. Hasta verilen hizmete dair Fatura ve Hizmet Dökümü alarak hastaneden ayrılmıştır. “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Ekleri” ile SGK web sitesinde yer alan uygulama yardımıyla hastanenin alması gereken fark ücreti tekrar hesaplanmış; %787 oranında fazla ücret tahsil edildiği görülmüştür. Durum hastaneye bildirilip fazladan tahsil edilen ücretin iadesi istenmiştir. Hastane fazladan tahsil edilen ücreti kabul etmiş ancak iadesi konusunda olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine ilgili belgeler ile Tüketici Hakem Heyeti 'ne başvurulmuştur. Hastanenin “Alınan ücretin uygun olduğu ve hasta ile hastane arasındaki tıbbi ilişkinin tüketici hakem heyetince inceleme konusu edilemeyeceği” yönündeki savunması Tüketici Hakem Heyeti tarafından reddedilmiş, hastanenin fazladan tahsil ettiği ücreti iade etmesine hükmedilmiştir. Kesinleşen kararın hastane tarafından yerine getirilmemesi üzerine icra kanalıyla tahsilat yapılmıştır.

İzlenmesi Gereken Yol

1. Özel hastanelerin SGK lı hastalardan tahsil edebilecekleri fark ücreti ve diğer hususlar “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” ile düzenlenmiştir. Ayrıca SGK web sitesinde, alınan hizmet karşılığında özel hastaneye ödenecek fark ücretinin hesaplanabildiği kullanımı kolay bir uygulama yer almaktadır.

2. Özel hastaneden hizmet aldığınızda mutlaka fatura ve aldığınız hizmet ve yapılan tetiklere ait “Hizmet Dökümü” talep edin. Hastaneler 100TL üzerindeki ödemeler için her durumda ve 100TL altındaki ödemeler için talebiniz halinde bu belgeleri vermek zorundadır. (SUT 1.9.1 - İlave ücret alınması - Madde 7)

3. Özel hastanenin SGK ile yaptığı anlaşmaya aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini tespit ettiğinizde hastanenin ilgili biriminden iadesini isteyin, olumsuz yanıt aldığınızda iadeli taahhütlü olarak göndereceğiniz dilekçe ile talebinizi yineleyin.

4. Tüm iade taleplerinize rağmen hastaneden olumlu yanıt alamadığınız durumda, iade istediğiniz tutar 1.191,52TL 'nin altında ise bir dilekçe ve hastaneden aldığınız belgelerle birlikte ikamet ettiğiniz yer Tüketici Hakem Heyeti 'ne başvurun. (Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2013'den başlayarak 3.110,58 TL ve diğer yerler için 1.191,52TL 'dir.)

5. Tüketici Hakem Heyeti 'nin vereceği karar, hastaneye tebliğinden 15 gün sonra kesinleşir ve hüküm hastane tarafında yerine getirilmediğinde “İlamlı İcra” ile takip yapılabilir.

6. 1.191,52TL tutarı aşan iade talepleri Tüketici Mahkemeleri 'ne yapılmalıdır. Hazırlanmakta olan tasarıyla Tüketici Mahkemeleri 'ne başvuru ve dava sırasında gerekli tüm masrafların kaldırılması planlanmaktadır. 1.191,52TL üzerindeki tutarlar için Tüketici Hakem Heyetleri' nin vereceği kararlar kesin olmayıp yalnızca mahkeme için delil niteliği taşımaktadır.

7. Usulsüz ücret alan hastanenin denetlenmesini sağlamak amacıyla şikayetinizi aynı zamanda SGK 'ya da iletin.

8. Yaptığınız ödemelerin ispatı açısından kolaylık sağlaması ve Sayıştay denetimi sağlamak amacıyla ödemelerinizi kredi kartı ile yapın.