0 530 480 96 90 pozitifhastahaklari@gmail.com

DOWN SENDROMLU OLMAK FARKLI OLDUKLARININ AMA EKSİK OLMADIKLARININ FARKINDAYIZ VE ONLARIN YANINDAYIZ.

DOWN SENDROMLU OLMAK FARKLI OLDUKLARININ AMA EKSİK OLMADIKLARININ FARKINDAYIZ VE ONLARIN YANINDAYIZ.

TAZMİNAT HAKKINIZ VAR!!!

#Malpraktis davalarında down sendromu ve aydınlatılmış onama Yargıtay'ın bakış açısı ile hakkaniyetli sonuçların doğmayacağı çok açıktır.Zira Yargıtay, Hastanelerin Organizasyon sorumluluğunu,Kamu Hastanelerinin(idarelerin) organizasyon sorumluluğunu hekimler üzerinden çözmeye çalışmaktadır.

#Aydınlatma sözlü yapılır ve hekimin görevidir.Ancak aydınlatılmış onamların hazırlanması,saklanması ve standart uygulama haline getirilmesi hastanelerin organizasyon görevidir.